Erdomed Muko, informacje o leku dla pacjenta

Nazwa produktu leczniczego:
Erdomed Muko, 225 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej; 

Skład jakościowy i ilościowy:
1 saszetka zawiera 225 mg erdosteiny (Erdosteinum).  

Postać farmaceutyczna:
Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. 

Wskazania do stosowania:
Leczenie wspomagające w ostrych i przewlekłych chorobach zapalnych dróg oddechowych (nosa, zatok przynosowych, krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc) z towarzyszącym nadmiernym wydzielaniem śluzu.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub na substancje zawierające wolne grupy SH, zaburzenia czynności wątroby (np. zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi), niewydolność nerek (klirens kreatyniny <25 ml/min), homocystynuria (erdosteina jest częściowo metabolizowana do homocysteiny, a nie ma danych opisujących podanie erdosteiny u pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu aminokwasów, zwłaszcza u pacjentów na diecie wykluczającej metioninę), nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Podmiot odpowiedzialny:
Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul Podleśna 83; 05-552  Łazy.


Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC


Pobierz: Charakterystyka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta.